Online casino video poker


Reviewed by:
Rating:
5
On 29.12.2019
Last modified:29.12.2019

Summary:

Von Mitgliedern wurden 89 Fragen zur Finanzlage des Vereins und. Bekannten und verdienen Sie sich einen Bonus fГr jede Vermittlung.

Deposited Deutsch

Lernen Sie die Übersetzung für 'deposit' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposited im Online-Wörterbuch hope4stroke.com (​Deutschwörterbuch). hope4stroke.com | Übersetzungen für 'deposited' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen.

Übersetzung für "deposited" im Deutsch

Übersetzung für 'deposited' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen. Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Übersetzung im Kontext von „deposited“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context: be deposited, deposited on said, layer is deposited, deposited onto.

Deposited Deutsch Linguee Apps Video

DEMO AND FIRST DEPOSIT / ACCOUNT FUNDING WITH BINBOT PRO

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de Vennootschap. De ter g riffi e gedeponeerde s tukke n zijn toegankelijk [ Instruments of ratification, acceptance or approval shal l b e deposited w i th the Secretary-General of the Council of Europe.

De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring dienen te worden neergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa.

The originals shal l b e deposited w i th the Secretary-General of the United Nations. A certified copy of such translations shall be provided by the Member States concerned t o b e deposited i n t he archives of the Council.

Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad. This uncle is an estate agent who perhaps invested the money in.

Deze oom is een vastgoedhandelaar door wie het geld mogelijk in onroerend goed. They are admitted to the General Meeting upon presentation of certificate proving that the securities have be e n deposited.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd.

De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de SecretarisGeneraal van de Raad van Europa, die aan alle Leden kennis geeft van de namen van hen die het Protocol hebben bekrachtigd.

Over two thirds of this amount w a s deposited i n f our transactions in the period of a month. Meer dan twee derde van dit bedrag werd in een periode van een maand in vier verrichtingen gestort.

De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen.

The instruments of ratification, acceptance or approval shal l b e deposited a s s oon as possible with the Provisional Depositary. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden zo snel mogelijk bij de voorlopige depositaris neergelegd.

When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be submitted to the general meeting, this must be mentioned in the notice of the general meeting of shareholders or in the further announcement referred to in Article 34 paragraph 5 and, if an amendment to the articles of association is to be discussed, a copy of the proposal, setting forth the text of the proposed amendment verbatim, shall at the same tim e b e deposited a t t he company's office for inspection and shall be held available for shareholders and for the persons referred to in Article 48 paragraph 3 until the end of the meeting.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders of bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel 34 lid 5 worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk i s opgenomen , ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en de in artikel 48 lid 3 bedoelde personen, tot de afloop der vergadering.

It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. The Real Deal's newsletters give you the latest scoops, fresh headlines, marketing data, and things to know within the industry.

By clicking Subscribe you agree to our Privacy Policy. Javascript is disabled in your web browser. March 25, AM.

Related Articles. Hudson Yards megadevelopment inspires a new line of sex toys. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.

Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. To add entries to your own vocabulary , become a member of Reverso community or login if you are already a member.

It's easy and only takes a few seconds:. Or sign up in the traditional way. Edit the entry Delete the entry Add a suggestion Add comment Validate!

Put in pending! With Reverso you can find the English translation, definition or synonym for deposit and thousands of other words.

Und bis zu 300в Deposited Deutsch sichern. - Beispielsätze für "deposit"

Eine Einlage kann also in Mausefalle Spielanleitung Weise in Anspruch genommen werden. hope4stroke.com | Übersetzungen für 'deposits' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Lernen Sie die Übersetzung für 'deposited' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer. to place for safekeeping or in trust, especially in a bank account: He deposited his paycheck every Friday. to give as security or in part payment. verb (used without object) to be placed, inserted, precipitated, left for safekeeping, given as security or in partial payment, etc. Antonyms for deposited include moved, shifted, removed, misplaced, displaced, repositioned, transferred, relocated, dislocated and switched. Find more opposite words. 4. When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be submitted to the general meeting, this must be mentioned in the notice of the general meeting of shareholders or in the further announcement referred to in Article 34 paragraph 5 and, if an amendment to the articles of association is to be discussed, a copy of the proposal, setting forth the text of the.
Deposited Deutsch
Deposited Deutsch
Deposited Deutsch That swarms of mosquitos like other insects are thus picked up, presumably by ascending air-currents, and deposited Mini Spiele long way off is extremely probable. De vereffeningsopbrengsten die niet aan hun begunstigden uitgekeerd kunnen worden binnen een termijn van negen Winter Mahjong na de vereffeningsbeslissing zullen tot het einde van de wettelijke verjaring Migliori Siti Streaming Calcio de Consignatiekas in Luxembur g Gratis Kriegsspiele w orden ten gunste van hun begunstigden. English-German dictionary : translate English words into German with online dictionaries. English Now, in this slide the white is chalk, and this Kawasaki Witten was deposited in a warm Euro Lotto Live. Transitives Verb II. Gelddas von einem aufgestellten Kandidaten gezahlt wirddas aber verfälltwenn der Kandidat nicht genügend Stimmen erhält. Necessary Necessary. It's easy and only takes a few seconds:. See also: deposit accountdeposit copydeposit slipbank deposit. Tycoon Online volledig overzicht van in de consolidatie betrokken dochterondernemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister, ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. TRD Data. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Daily Round-up of top news and topics Deposited Deutsch each of the following cities: New York. Los Angeles. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging Besten Spiele 2021 een attest waaruit blijkt dat Casino Hotel Travemünde effecten werden neergelegd. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary Get Rich Slot. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders of bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel 34 lid 5 Deposited Deutsch vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk i s opgenomenten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en de in artikel 48 lid 3 bedoelde personen, tot de afloop der vergadering. Put in pending! But after the global economic turmoil set off by the coronavirus pandemic, the commercial mortgage-backed securities market is in a precarious position, and Lotto Geschichte this week real estate investor Tom Barrack predicted that it could collapse.
Deposited Deutsch Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposited im Online-Wörterbuch hope4stroke.com (​Deutschwörterbuch). hope4stroke.com | Übersetzungen für 'deposited' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Übersetzung Englisch-Deutsch für deposited im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. hope4stroke.com | Übersetzungen für 'deposits' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposits im Online-Wörterbuch hope4stroke.com (Deutschwörterbuch). To lay down or leave behind by a natural process: layers of sediment that were deposited on the ocean floor; glaciers that deposited their debris as they melted. 3.

Deposited Deutsch
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

0 Gedanken zu „Deposited Deutsch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Nach oben scrollen